Terms & Conditions

Book&Order – palvelun yleiset käyttöehdot

1. Yleistä Tässä asiakirjassa kerrotaan Sprint Innovations Oy(jatkossa SI) (Y-tunnus 2883371-7)-, kotipaikka Kuusikaalionkuja 3 E 77 nimisen osakeyhtiön tarjoaman ravintoloiden varaussivuston käyttöön liittyvät yleiset käyttöehdot, joita sovelletaan sopimusehtoina kuluttajan ja SI väliseen sopimukseen yrityksen tarjoamasta palvelusta (joka sisältää kaiken sisällön ja toiminnat, joita löytyy SI:n ylläpitämältä internet sivulta www.booorder.com). Sopimus kattaa myös kaikki muut mahdolliset SI kuluttajille tarjoamat palvelut mahdollisten kolmansien osapuolien kautta. SI ei anna minkäänlaista takuuta
palvelulle ja kaikki vastuut rajoittuvat siihen, mitä tässä sopimuksessa on määritelty.

2. Käyttämällä palvelua olette hyväksyneet nämä käyttöehdot ja antaneet kaikki palvelun käyttöön tarvittavat tiedot

3. Palvelun käyttöön liittyvät ehdot Palvelun käyttö edellyttää, että:
• Noudatatte lakeja ja asetuksia
• Noudatatte kaikkia SI:n määrittämiä palvelun käyttöön liittyviä ohjeita ja käytäntöjä • Ilmoitatte välittömästi mahdollisesta palveluun liittyvästä tietoturvauhkasta

4. Palvelun käytön lopettaminen Käyttäjä ei saa:
• Käyttää palvelua tavalla, joka saattaa aiheuttaa vahiinko SI:lle tai jollekin sen asiakkaalle, toimittajalle tai yhteistyökumppanille
• Käyttää palvelua välineenä lähettää ravintoloille aiheettomia varausviestejä
• Käyttää luvattomia keinoja palvelun uudelleenreitittämiseksi
• Vahingoittaa tai ylikuormittaa tahallaan palvelua tai häiritä sen käyttämistä
• Myydä tai jakaa palvelua kokonaan tai osittain edelleen
• Kopioida, kerätä tietoa tai muutenkaan käyttää palvelua ansaitsemistarkoituksessa.

5. Luottamuksellisuus Käyttäessänne palvelua SI pitää palvelun käyttöönne liittyvät tiedot luottamuksellisina. Kuitenkin SI voi käyttää tai luovuttaa palvelun käyttöön liittyviä tietoja seuraavissa tapauksissa
• Tähän oikeutetun viranomaistahon niitä pyytäessä
• Tutkiessa mahdollista palvelun väärinkäyttöä joko suhteessa Suomen lakeihin tai SI:n tai sen yhteistyökumppaneihin
• Turvatakseen SI:n, sen työntekijöiden tai yhteistyökumppaneiden oikeudet Käyttämällä tätä palvelua hyväksytte edellä mainitut syyt palvelun käyttöön liittyvien tietojen tarkasteluun tai edelleen luovuttamiseen. SI voi käyttää teknologisia ratkaisuja tai muita keinoja suojatakseen asiakkaidensa palvelun käyttämisen ja estääkseen asiakkaidensa palvelun väärinkäytökset. SI:llä on oikeus välittää varauksen teon yhteydessä antamanne tiedot palvelussa mukana oleville ravintoloille. Ravintolat ovat oikeutettuja käyttämään yhteystietoja yhteydenottoon.

6. Muutokset käyttöehtoihin SI pidättää oikeuden käyttöehtojen muutoksiin. Muutokset astuvat voimaan 30 päivän kuluttua muutosten ilmoittamisesta, jonka aikana käyttäjän tulee lopettaa palvelun käyttö, mikäli ei hyväksy uusia ehtoja.

7. Palvelun takuu SI toimittaa palvelun sellaisena kuin se on. SI ei takaa palvelussa olevan sisällön oikeellisuutta tai sen ajan tasalla olemista. SI ei anna palvelun käyttämiselle minkäänlaista takuuta

8. Vastuunrajoitus Palvelun käyttäjät eivät voi vaatia SI:ltä korvausta minkäänlaisista vahingoista, mukaan lukien muun muassa välittömät, välilliset, epäsuorat vahingot ja menetetyt voitot. Tämä rajoitus koskee kaikkea, joka liittyy:
• SI:n tarjoamiin palveluihin
• Kolmansien osapuolien sivustot (mukaan lukien lähdekoodi), ohjelmistot ja toimet • Yhteensopimattomuuteen muiden palvelujen tai ohjelmistojen tai laitteiden kanssa • Kaikkeen palvelun käyttöön liittyviin yksityiskohtiin
• Väitteisiin sopimusrikkomuksista, takuuvaatimuksiin, laiminlyönteihin ja vahingonkorvausvaateisiin
• Kolmannen osapuolen toimiin, mukaan lukien palvelussa mukana olevat ravintolat Edellä olleita vastuunrajoituslauseita sovelletaan vaikka SI olisi tietoinen tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta.

9. Sopimuksen tulkinnat Tätä sovellusta noudatetaan kaikilta osin, ellei se ole ristiriidassa Suomen lain kanssa. Mikäli jokin kohta tai lause on ristiriidassa Suomen lain kanssa, se korvataan mahdollisimman samankaltaisella lauseella, joka on lain kanssa yhteensopiva. Mahdollinen muutos ei vaikuta näiden käyttöehtojen muihin kohtiin. Tämä sopimus muodostaa perustan palvelun käyttämiselle ja korvaa kaikki mahdolliset aiemmat palvelun käyttöön liittyvät sopimukset

10. Toimeksianto SI:llä on oikeus siirtää tämä sopimus, milloin tahansa, osittain tai kokonaisuudessaan kolmannelle osapuolelle ilman etukäteisilmoitusta. Palvelun käyttäjillä ei kuitenkaan ole oikeutta luovuttaa sopimusta osittain tai kokonaisuudessaan kolmannelle osapuolelle joko väliaikaisesti tai pysyvästi 11. Kolmannet osapuolet Tämä sopimus on tehty ensisijaisesti kuluttajan ja SI:n välille ja hyödyttämään molempia osapuolia. Mahdollisten ravintoloiden varaus tai maksuehtojen osalta kuluttaja on kuitenkin sopimussuhtteessa suoraan ravintolan kanssa ja sitoutuu noudattamaan ravintolan ehtoja, jotka on kuluttajalle näytetty kesken varausprosessin ja lähetetty sähköpostilla varausvahvistuksen yhteydessä. Tätä sopimusta ei voida ulottaa koskemaan muita kolmansia osapuolia.

12. Reklamaatiot Mahdolliset reklamaatiot koskien palvelussa esiintyviä virheitä tulee esittää viimeistään yhden (1) kuukauden sisällä virheen tapahtumisesta, jonka jälkeen kyseiseen virheeseen ei voi enää vedota tai esittää mitään vaateita siihen liittyen. Tämä ehto koskee sopimuksen molempia osapuolia

13. Ilmoitukset SI:lle Kaikki viralliset ilmoitukset SI:lle tulee lähettää postitse käyttöehtojen kohdassa yksi ilmoitettuun SI:n kotipaikan osoitteeseen

14. Sähköinen tiedottaminen Tämä sopimus on vain sähköisessä muodossa. SI pidättää oikeuden lähettää käyttäjille sähköisessä muodossa olevaa palveluun liittyvää tietoa. Käyttäjillä on oikeus kieltäytyä vastaanottamasta palveluun liittyvää tietoa, mutta tällöin SI:llä on oikeus peruuttaa käyttäjän oikeus käyttää palvelua. SI voi antaa tarvittavat tiedot:
• Sähköpostilla osoitteeseen, jonka käyttäjä on antanut palveluun kirjautumisen yhteydessä • Internet sivulla www.booorder.com tai kolmansien osapuolien ympäristössä siihen varatussa paikassa SI:n edellä kerrotuilla tavoilla toimittamat sähköiset ilmoitukset katsotaan lähetetyn ja saatetun käyttäjän tietoon. Jos käyttäjällä ei ole mahdollisuutta vastaanottaa SI:ltä sähköisessä muodossa annettuja ilmoituksia, ei hänellä myöskään ole mahdollisuutta palveluun käyttämiseen ja hänen tulee se lopettaa
• Book&Order:n käyttö edellyttää tiettyjen henkilökohtaisten tietojen antamista SI:n käyttöön
• SI käyttää tietojanne tarjotakseen palvelun kautta etsimiänne tuotteita ja palveluja.
• SI voi käyttää tietojanne ilmoittaakseen myös muista tuotteista ja palveluista

15. Palvelun kautta tehtävät maksut ja luottokorttivarmenteet Palvelun piirissä olevilla ravintoloilla on mahdollisuus myydä tuotteita ja palveluja ennakkomaksulla ja ottaa luottokorttitiedot talteen varauksen vahvistamiseksi. Mikäli ravintola käyttää tätä ominaisuutta tulee ravintolan varausta ennen näytettävässä viestissä määritellä peruutusehdot. Ravintola voi halutessaan myös määrittää, että ennakkomaksua ei palauteta missään olosuhteissa. Maksujen osalta palvelun käyttäjä on sopimussuhteessa suoraan ravintolaan ja TableOnline ei ole vastuussa ravintolan varaukseen ja maksuun liittyvistä ehdoista. Maksuliikenteestä ja luottokorttien käsittelystä ja tallentamisesta on vastuussa ulkopuolinen palveluntarjoaja. TableOnline ei tallenna käyttäjien luottokorttitietoja.